فرآیند استفاده از گارانتی

 مصرف کننده گرامی تایرسایلون ، در صورتیکه تایر شما دچار خسارت گردیده است، برای استفاده از خدمات پس از فروش مراحل زیر را طی نمایید :

الف : براساس راهنماییهای مندرج در بروشورهای راهنما و سایت ، کد رهگیری مربوط به فعالسازی ضمانت تایرهای سایلون را به سامانه 20004866 ارسال نماید.

* تبصره : جهت رعایت اصل مشتری مداری ، در صورتی که مصرف کننده قبلا گارانتی تایر را فعال ننموده و کد رهگیری دریافت نکرده باشد ، میتواند  با ارسال پیامک به سامانه 20004866 و شرح عیب ایجاد شده در تایر، مراتب را به اطلاع واحد خدمات پس از فروش تایر سایلون برساند .

ب : پس از دریافت پیام توسط واحد خدمات پس از فروش ، کارشناسان این واحد با مصرف کننده تماس گرفته و راهنمایی لازم جهت تحویل تایر معیوب به انبار شرکت ویا به نمایندگی که از آن خرید نموده است ، انجام میگیرد.

ج : با تحویل تایر معیوب ، فرم رسید تایر خسارتی که شامل مشخصات کامل تایر معیوب وکد ورود تایر خسارتی  می باشد تکمیل شده و تحویل مصرف کننده می گردد. لازم به تاکید است در دست داشتن فرم رسید انبار و ارائه کد ورود تایر خسارتی به انبار، جهت پیگیری نتیجه کارشناسی الزامی میباشد.

د : تایر معیوب در اسرع وقت توسط کارشناس شرکت بررسی میگردد .

ه : پس از تهیه فرم گزارش خسارتی توسط کارشناس و تحویل آن به واحد خدمات پس از فروش ، از این واحد با مصرف کننده تماس گرفته و پس از هماهنگی با ایشان اصل فرم گزارش خسارتی به مصرف کننده ارسال می گردد.

و : در صورتی که عیب ایجاد شده مربوط به تولید بوده و تایر شامل غرامت گردیده باشد ، بر اساس عمق آج مانده ، درصد غرامت محاسبه گردیده و به مصرف کننده ارائه می گردد.

ز : در صورتی که عیب ایجاد شده مربوط به تولید نبوده و تایر شامل غرامت نگردیده باشد لاشه تایر معیوب تحویل مصرف کننده می گردد.

 

 

توجه : تنها به آسیب هایی که ناشی از اشکال در نحوه تولید/کنترل محصول، طرح تایر و یا مواد اولیه باشد خسارت تعلق خواهد گرفت.

 

موارد زیر شامل غرامت نمی گردد :

 

* آسیب هایی که ناشی از استفاده غلط از تایر نظیر حرکت در حالت کم بادی مفرط و یا پربادی مفرط ، حرکت در حالت  پنچری ، اضافه بار ، برخورد به مانع و ضربه ، سرعت غیر مجاز باشد .

* تایرهایی که به هر طریقی توسط مصرف کننده تعمیر ، دستکاری و یا روکش شده باشند .

* تایرهای فروخته شده در بازار داخل که بیش از 5 سال از تولید آنها گذشته باشد ، (تاریخ تولید به صورت یک عدد چهار رقمی  بر روی دیواره تایر حک شده است که دو رقم سمت راست آن نشان دهنده هفته تولید و دو رقم سمت چپ مربوط به سال تولید تایر می باشد) .

* آسیبهایی که در اثر انتخاب نامناسب سایز و گل تایر و ناهماهنگی نوع تایر انتخاب شده با نوع خودرو ، ایجاد شده باشند.

* تایرهایی که بیش از شاخص TWI فرسایش داشته باشند که نشان دهنده پایان عمر تایر است . 

تماس با ما ورود به سامانه