تایرهای شرکت سایلون تایر

ATREZZO SH402

تایری با کار کرد چهار فصل که آج آن دارای عمری استثنائی است بی آنکه راحتی و کیفیت بالای رانندگی از دست برود. • ترکیب مواد برای چهار فصل و برای کنترل پذیری عالی در همه شرایط هوائی • دارای فرمول برای فرسایش کمتر ، پایداری در برابر فرسودگی و عمر آج بیشتراست. • ترکیب سه گانه آج که چنگ زنی بیشتر و فرسایش طولانی تری را فراهم میسازد .
ATREZZO SH402 - ATREZZO SH402
ویژگی و مزیت ها:
 • تسمه میانی گردا گرد تایر (ریب ) بشکل موجی : صدای کمتر و سرعت بیشتر و ثبات در حفظ جهت حرکت خود رو را فراهم میکند
 • برشهای ضد لغزش چند زوایه بر روی آج تایر با بیشترین عمق: مهندسی شده برای چنگ زنی در همه شرایط ، به همراه کاهش مقاومت غلطشی و فرسایش نامنظم برای افزایش عمر آج
 • بلوک های آج با زاویه های تند طراحی شده برای گسترده تر کردن سطح تماس تایر بازمین و لبه های چنگ زننده برای چسبندگی بیشتر به زمین
اندازه تایر شاخص بار و کد سرعت
215/60R16 99H XL
215/60R15 94H
205/60R15 91H
205/50R15 86V
195/60R15 88H
195/55R15 85V
185/65R15 88H
205/70R14 95T
195/65R14 89H
195/60R14 86H
185/65R14 86H
185/70R13 86T
175/70R13 82T
175/65R13 80T
165/80R13 83T
165/65R13 77T
ATREZZO ECO

سه شیار پهن پیرامون تایر و شکاف های کوچک اسکنه ای شکل برروی بلوک های روی دیواره، که به گونه ای موثر چسبندگی تایررا به زمین های خیس افزایش میدهند و در برابرایجاد اثرهیدروپلانی ( تشکیل لایه نازک آب میان تایر و زمین خیس ) که باعث لیز خوردن خودرو میشود مقاوم است.
ATREZZO ECO - ATREZZO ECO
ویژگی و مزیت ها:
 • ساختاردرونی منطبق شده برای بهینه کردن توزیع سنگینی بر ناحیه تماس تایر با زمین است که بطور موثر باعث افزایش راحتی و کاهش مقاومت غلطشی است.
 • افزایش یک طرح zمانند ( نماد رعد و برق ) بر روی سطح آج برای افزایش زیبائی .
 • دارای دو ریب مرکزی و شیار های تقویت شده که استحکام را بیشتر میکند و فرمان بری یا کنترل پذیری بهتری را فراه میسازد که بطور موثر باعث کاهش مقاومت غلطشی و کاهش مصرف سوخت میگردد.
 • طراحی بلوک های بزرگ و محکم شانه تایر برای برای ارائه چسبندگی استثنایی تایر به زمین در هنگام پیچیدن خودرو تضمین ثبات آن میگردد.
اندازه تایر شاخص بار و کد سرعت
195/65R14 89H
185/65R14 86h
185/70R13 86T
175/70R13 82T
175/65R13 80T
165/80R13 83T
165/65R13 77T
TOURING LS

طراحی این تایر بمنظور ایجاد اسایش در رانندگی و پیمودن راهای طولانی بوده است. این تایر یک کنترل پذیری استثنائی را هم در جاده خشک و هم در جاده خیس ایجاد میکند. کارکرد دیگر چهار فصلی بودن آنست . • ترکیبات آج برای بیشترین راحتی و توان کنترل در جاده ها است. • ترکیبات ویژه برای بیشتر کردن دوام وعمرآج است.
TOURING LS - TOURING LS
ویژگی و مزیت ها:
 •  برش های نازک ضد لغزش بر روی آج با زاویه های گوناگون : باعث کاهش سر و صدای حرکت در جاده و تقویت ثبات در جهت فرمان
 •  تکه بلوک ها با طراحی های گوناگون: باعث اطمینان از رانندگی نرم و آرام میشوند.
 •  سطح تماس زیاد با زمین: تاج پهن ، سخت برای فرمان پذیری استثنایی و کنترل راننده
اندازه تایر شاخص بار و کد سرعت
215/60R16 95H
205/55R16 91H
215/60R15 94T
205/60R15 91T
195/65R15 91T
195/60R15 88T
185/65R15 88T
205/60R14 88H
185/65R14 86T
185/70R13 86T
165/65R13 77T
175/60R13 77T
VX1

کنترل پذیری و چسبندگی شدید : 1- بلوک های مرکزی و شانه همگی دارای طراحی های تازه برای برش های ضد لغزش نازک بر روی آج هستندکه باعث بهتر شدن قابلیت مانور ، دور کردن گرما ، چنگ زنی بهینه و راحتی بیشتر در رانندگی میشوند. 2- سرو صدای کمتر در سفر: زاویه مرکزی شیارها ی آج صدای تایر در حرکت را کاهش میدهند.
VX1 - VX1
ویژگی و مزیت ها:
 • بیرون راندن آب از زیر تایر ، کارکرد خوب در سرعتهای بالا : با سه شیارسراسری پیرامونی اصلی، باعث تشدید رانش آب از زیر تایر، ثبات در سرعتهای بالا در شرایط خشک و خیس جاده ، چنگ زنی و مقاومت در برابر تشکیل لایه نازک آب در زیر تایر ( اثر هیدرو پلنینگ )
 • مقاومت عالی در برابر فرسایش و پنچری: طرح شانه ممتد و ترکیب فشرده و پرغلظت کائوچو که مانع فرسایش نا منظم و پیمودن کیلومتر های بیشتر و استحکام ساختار آج و فرمولی که باعث مقاومت بیشتردر برابر فرسایش و پنچری میشود
اندازه تایر شاخص بار و کد سرعت
215/65R16C 109/107R
205/75R16C 110/108R
225/70R15C 112/110R
195/70R15C 104/102R
175R13C 92/90S
165R13C 94/93S
TOURING WR

این تایر برای راحتی و پیمودن مسیر های دور، طراحی و مهندسی شده و دارای کنترل پذیری استثنایی در شرایط خشک و خیس جاده است . همچنین دارای کارآیی بالا در شرایط چهار فصل است. • طراحی ترکیبات آج برای بیشترین راحتی و توان بالا در جاده ها • ترکیب سه گانه آج که چنگ زنی بیشتر و فرسایش طولانی تری را فراهم میسازد
TOURING WR - TOURING WR
ویژگی و مزیت ها:
 • سطح تماس بیشتر: سطح تماس پهن و محکم برای فرمان پذیری و کنترل استثنائی راننده است.
 • طراحی تکه بلوک های نا همانند: برای بهینه کردن و اطمینان از یک رانندگی آرام و نرم
 • برش های ضد لغزش روی آج با زاویه های گوناگون: برای کاهش صدا در سرعتهای بالا و تشدید ثبات خودرو در جهت حرکت
اندازه تایر شاخص بار و کد سرعت
185/70R13 86T
175/70R13 82T
165/80R13 83T
ATREZZO ELITE

کارد کرد در جاده خیس کارکرد در جاده خشک آسایش در رانندگی کم صدایی عمر آج
ATREZZO ELITE - ATREZZO ELITE
ویژگی و مزیت ها:
 • چهار شیار پیرامونی سراسری که با برش های نازک ضد لغزندگی بصورت عرضی به هم مرتبط شده اند ، باعث دور کردن آب در بین تایر و سطح جاده بطور موثر ، و افزایش چسبندگی در جاده های خیس میگردند.
 • طراحی نامتقارن اج که باعث با در نظر گرفتن دورکردن آب از زیر تایرو باعث کنترل پذیری بیشتر و اعمال حد اکثر کارایی است.
 • چهار شیار پیرامونی بهمراه برش های ضد لغزش در کنار آنها با بیرون راندن موثر آب از زیر تایر باعث چسبندگی بیشتر تایر بزمین میشود
 • تسمه در میان شیارهای بیرونی نه تنها باعث ایجاد استکام بلوکهای بیرونی میشوند بلکه باعث افزایش کارکرد کنترل پذیری میگردد. این طرح یک نمای ویژه و جذاب به تایر میدهد.
اندازه تایر شاخص بار و کد سرعت
215/60R16 95V
205/60r15 91h
205/50R15 86V
195/60R15 88V
195/55R15 85H
185/65R15 88H
ATREZZO SH406

ATREZZO SH406 - ATREZZO SH406
ویژگی و مزیت ها:
 • طراحی با چهارشیار: برای ثبات بیشتر در سرعتهای بالا و بیشترین توان برای راندن اب از زیر تایر
 • برش های محکم بیمانند: برای دورکردن بهینه گرما و کاهش صدا
 • شانه های تقویت شده : برای ایجاد ثبات جانبی ، دوام و عمر بیشتر تایر
اندازه تایر شاخص بار و کد سرعت
205/70R14 95T
ATREZZO 4 SEASON

طرح بیمانند چهار فصل نامتقارن ، طراحی شده برای بکار گیری درهمه مواقع
ATREZZO 4 SEASON - ATREZZO 4 SEASON
ویژگی و مزیت ها:
 • شکافهای جانبی زیگزاگ شکل ، شیار ها و برش های نازک ضد لغزش بر روی آج تایر بابت چسبندگی به جاده درشرایط برفی و بارانی برای تضمین امنیت رانندگی در شرایط خیسی جاده میگردند. شیار های کمر بندی پیرامونی آب را از زیر تایر بگونه ای سریع و موثر دور میسازند.
 • کارکرد خوب کنترل پذیری در شرایط خشک از برای داشتن بلوک های سخت چهار گوش آج در سطح کناری تایر
 • شیارهای جدید سه بعدی و برشهای نازک روی آج باعث تضمیین کارکرد بهینه در سر تا سر عمر تایر میشوند.
اندازه تایر شاخص بار و کد سرعت
185/65R15 92HXL
185/65R14 86T