تایرهای شرکت سایلون تایر

S606

ویژگی و مزیت ها:
اندازه تایر شاخص بار و کد سرعت
315/80R22.5 157/154K
315/70R22.5 154/150L
295/80R22.5 152/148M
S 737

ویژگی و مزیت ها:
اندازه تایر شاخص بار و کد سرعت
315/80R22.5 157/154L
315/80R22.5 156/150L
315/70R22.5 154/150L
295/80R22.5 152/149L
215/75R17.5 135/133L
S 815

ویژگی و مزیت ها:
اندازه تایر شاخص بار و کد سرعت
315/80R22.5 161/157J